top of page

ONZE DIENSTEN

Accountancy

Wij dragen zorg voor een onberispelijke boekhouding en ondersteunen u bij uw strategische keuzes. In alle vertrouwen.

Het is pas mogelijk om fiscaal advies op maat te verschaffen als de boekhouding betrouwbaar is. 

De Fiduciaire Ampe helpt u bij : 

 • het bijhouden van de boekhouding in ons kantoor of bij het toezicht houden op de boekhouding bij de klant

 • het opstellen en opsturen van BTW aangiften, intracommunautaire opgaven en jaarlijkse listings

 • het opstellen van maandelijkse of trimestriële balansen

Cloud Accountancy

Onze missie is het automatiseren van uw boekhouding & administratie zodat u zich kan concentreren op uw kerntaken.

Meer informatie hierover volgt. 

Audit

Wij controleren uw cijfers en certifiëren de correctheid ervan dankzij een betrouwbare financiële verslaggeving. Wij helpen u ook uw financiële situatie te optimaliseren.

De Fiduciaire Ampe helpt u bij :

 • het opstellen van een financieel plan

 • de kredietaanvragen bij banken

 • de evaluatie van de waarde van de onderneming

Wij bieden u fiscaal advies gebaseerd op een grondige kennis van uw dossier, gecombineerd met onze boekhoudkundige en financiële expertise. Wij zijn steeds op zoek naar de laagst mogelijke fiscale druk en de correcte juridische afhandeling. 

Tax

De Fiduciaire Ampe helpt u bij :

 • de tussentijdse belastingberekeningen en advies met betrekking tot het verlagen van de belastbare basis

 • het invullen en verzenden van de formulieren in verband met de bedrijfsvoorheffing

 • het opstellen van de fiches en opgaven 281 en 325

 • het opstellen van de fiscale balans en haar verplichte bijlagen

 • het opstellen van de jaarrekeningen evenals de neerlegging bij de NBB

 • het opstellen van de fiscale aangifte voor de personen- en vennootschapsbelasting evenals de bijlagen

 • een financiële audit

 • het bestuderen van alle fiscale vraagpunten

 • een fiscale verdediging (oa. bezwaarschriften)

 • de controle, na ontvangst, van de aanslagbiljetten

 • de oprichting van een vennootschap door op voorhand het economisch, financieel en fiscaal belang te bestuderen

 • fiscale controles, vragen om inlichtingen, fiscale argumentatie en verdediging

Wij zorgen er ook voor : 

 • om de minst belaste weg te volgen binnen de wettelijke grenzen

 • de verschillende soorten inkomsten te optimaliseren met als doel de personen- en vennootschapsbelasting te herleiden tot een minimum

 • "pro-actief" te zijn zodat we nog voor het afsluiten van het boekjaar kunnen adviseren

 • het bijstaan en raadgeven op gebied van investeringen, beheer, het opstellen van een extra-legaal pensioen, aan- en verkoop van onroerende goederen, ...

Legal

Heeft u juridisch advies nodig ? Wij helpen u in vennootschapsrecht, 

economisch en fiscaal recht. Wij staan u ook bij, tijdens het opstichten en de vereffening van uw maatschappij. 

De Fiduciaire Ampe helpt u bij : 

 • het opstellen van akkoorden, huurovereenkomsten, beëindigen van activiteiten, ...

 • de statutaire wijzigingen

 • de vereffening van ondernemingen met eerbied voor de huidige wetgeving inzake vereffeningen

 • de successieplanning

Wenst u meer info ? Contacteer ons

© 2023 Fiduciaire Ampe | Avenue René Comhairelaan 59, 1082 Bruxelles | Brussel Tel : 02/465.67.46 | Mail : info@fiduciaireampe.be

Powered by Stratos Dynamics

bottom of page